Szelma

I. KTO ZBIERA TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Bad Idea Studio Jan Wolak-Dyszyński, ul. Różyckiego 4/81, 31-324 Kraków, NIP 7922051251, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych napisz do nas na adres sklepszelma@gmail.com lub na nasz adres pocztowy: Jan Wolak-Dyszyński, ul. Różyckiego 4/81, 31-324 Kraków.

II. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na newsletter, wysłania zapytania przez formularz kontaktowy lub zakupu na stronie internetowej.

III. PO CO MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
• realizacji zamówień,
• obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz za pomocą formularza kontaktowego lub maila,
• dostarczania newslettera – jeśli wyraziłeś na to zgodę,
• działań marketingowych – w tym e-mail marketing
• zapewnienia obsługi usług płatniczych (za pomocą Blue Media),
• organizowania akcji promocyjnych i konkursów w których możesz wziąć udział,
• prowadzenia analiz statystycznych,
• rozliczeń – udostępniane firmie księgowej,
• transportowych – udostępniane firmom kurierskim,
• windykacji należności,
• wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia naszej korespondencji w danej sprawie lub do czasu wykonania pomiędzy nami zawartych umów oraz czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o newsletter to Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, aż nie wycofasz udzielonej nam zgody.
3. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też wnieść sprzeciw, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe.
4. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi co do przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie nam Twoich danych jest zazwyczaj dobrowolne. Podanie danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne, jeśli chcesz otrzymywać newsletter i informacje o nowościach oraz promocjach i konkursach.
• Art. 6, par.1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.
• Art. 6, par.1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.
• Art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.
• Art. 6, par.1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.
• Art. 6, par.1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika ,atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

IV. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

1. Jeśli odwiedzasz stronę internetową, w sposób automatyczny (poprzez pliki cookies), zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
• adres IP,
• rodzaj systemu operacyjnego,
• rodzaj/ typ przeglądarki.
2. Sama wizyta na naszej stronie internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji ani danych osobowych.
3. Zbieranie pozostałych danych następuje w inny sposób np. poprzez pocztę e-mail, wypełnienie formularza kontaktowego czy wysłanie zamówienia, wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe tzw. zwykłe, które mogą zawierać:
• imię i nazwisko,
• adres-email,
• adres zamieszkania
• adres do wysyłki
• nr telefonu,
• nazwę firmy,
• NIP

V. CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

1. Pliki cookies zbierają dane w sposób automatyczny, podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej.
2. Pliki cookies są wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony internetowej.
3. Pliki cookies pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in., poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania i dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji.
4. Pliki cookies nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
5. Pamiętaj, że możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies – możesz je zablokować poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce www. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/
6. Zazwyczaj pliki cookies mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię” i zaznaczenie cookies za pomocą pola check box albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania plików cookies.
7. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, a niektóre jej opcje mogą okazać się niedostępne.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, analizy statystyczne (Piksel Facebooka), wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu realizacji dostawy. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
2. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Jan Wolak-Dyszyński zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VIII. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Twoje dane są przez nas zabezpieczone, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich do zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL, który to polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący stronę internetowa.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.12.2020.