Szelma

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej jako “Regulamin”) określa zasady dostępu oraz korzystania
z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego Szelma szelma.com (zwanego dalej “Sklepem”).

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 1. Sklep Szelma dostępny pod adresem www.szelma.com, prowadzony jest przez Bad Idea Studio Jan Wolak-Dyszyński ul. Różyckiego 4/81 , 31-324 Kraków, NIP 7922051251, Regon 122624861.
 2. Regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów przez Sklep.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad i postanowień.
 4. Sklep zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II. OFERTA SKLEPU

 1. Sklep oferuje wysokiej jakości produkty. Oferowane produkty są fabrycznie nowe, wykonane ręcznie i wolne od wad (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej). Przechowywane są w środowisku wolnym od dymu papierosowego oraz sierści zwierząt.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny towarów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy do Klienta.
 4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji, niemniej jednak jeśli faktyczna ilość towaru w magazynie jest mniejsza od zamówionej przez Kupującego, Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia.
 6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory produktów na zdjęciu, ale nie ponosimy odpowiedzialności za różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń użytkownika. Różnice w kolorze nie są podstawą do reklamacji.
 7. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
 8. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy Bad Idea Studio Jan Wolak-Dyszyński. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Zamówienie może dotyczyć gotowego produktu lub produktu personalizowanego stworzonego na życzenie Klienta.
 3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym) a sklepem (Sprzedającym).
 5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sklep spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte są szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu zapłaty.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację całości lub części złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Kupującego, który podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku rezygnacji z części lub całości opłaconego zamówienia, należna kwota za niezrealizowane produkty, zostanie przelana na konto Klienta.
 9. Mocowania pasków oraz zapięcia są najwyższej jakości. W przypadku nieodpowiedniego zapięcia, uszkodzeń wynikających ze złego ich użytkowania firma nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia zamocowanego na nich sprzętu. Tylko prawidłowe użytkowanie pasków oraz prawidłowe mocowanie sprzętu na pasku, gwarantuje jego całkowite bezpieczeństwo.
 10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego produktu, automatycznie wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego do dokonania wpłaty.
  Dane do przelewu:
  Bad Idea Studio Jan Wolak-Dyszyński, ul. Różyckiego 4/81, 31-324 Kraków 
  numer konta: 92 1140 2004 0000 3702 6667 3771
  W tytule przelewu sugeruję podać numer zamówienia.
  – Za pośrednictwem Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 • Za pośrednictwem Paypal – konto: jan.wolakdyszynski@gmail.com
 • Kartą płatniczą:
 1. Visa
 2.  Visa Electron
 3.  MasterCard
 4.  MasterCard Electronic

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V. WYSYŁKA

 1. Wysyłka realizowana jest maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania zapłaty za Zamówienie, w przypadku Zamówień indywidualnych.
 2. Towary dostarczamy na terenie Polski oraz poza jej granicami. Koszty przesyłki różnią się w zależności od kraju Klienta. 
 3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów lub firmy kurierskiej.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty przesyłki są widoczne w Zamówieniu.
 5. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości lub wartości Zamówienia i podane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 6. Koszt przesyłki czasowo może ulec zmianie, w związku z promocjami ustalonymi przez Sklep.
 7. Do każdego Zamówienia Sklep wystawia Rachunek (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP).
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Krakowa, po wcześniejszym umówieniu.

VI. ZWROTY

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres sklepszelma@gmail.com. Zwrot pieniędzy zostanie automatycznie przekazany na saldo Klienta po otrzymaniu towaru przez Sklep. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Zwracany towar należy przesłać na poniższy adres wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni: Bad Idea Studio Jan Wolak-Dyszyński, ul. Różyckiego 4/81 31-324 Kraków.
 4. Koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru, na skutek odstąpienia od umowy, ponosi Klient.
 5. Zwrotu towaru należy dokonać wraz z dowodem zakupu. Jeśli Klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe nie zwracane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.
 6. Produkt powinien być w stanie niezmienionym.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu mogą być zgłaszane przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepszelma@gmail.com.
 2. W przypadku wad produktu lub jego niezgodności z umową Klient ma możliwość reklamowania zakupionego produktu. W tym celu należy towar wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem (z wyszczególnieniem wady oraz określeniem oczekiwań dotyczących realizacji zobowiązań Sklepu) wysłać na własny koszt na adres firmy Bad Idea Studio Jan Wolak-Dyszyński wraz z dowodem sprzedaży. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu.
 4. Okres ochrony gwarancyjnej trwa 2 lata.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sklep. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklepszelma@gmail.com.
 3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z dokonywanymi zakupami jest: Bad Idea Studio Jan Wolak-Dyszyński, ul. Różyckiego 4/81 31-324 Kraków.
 4. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w osobnym dokumencie

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).