Sadzimy drzewka w Tanzanii! – Szelma

Szelma

Jesteśmy partnerami One Tree Planted

One Tree Planted to organizacja non-profit, która troszczy się o naszą planetę.
Na całym świecie organizuje sadzenie drzew, by przywracać naturalny stan środowiska oraz bioróżnorodności. Podnosi również świadomość o znaczeniu drzew, oferuje firmom takim jak my, proste rozwiązania zrównoważonego rozwoju i zachęca młodsze pokolenia do podjęcia działań, które mają pozytywny wpływ na środowisko.

Za każdy sprzedany produkt, Szelma sadzi 1 nowe drzewko!

Misja

Misją One Tree Planted jest sprawienie by dla każdego dbanie o środowisko poprzez sadzenie drzew było maksymalnie proste.
Ich projekt opiewa zasięgiem całą planetę i jest realizowany we współpracy z lokalnymi społecznościami oraz ekspertami, by natura, ludzie i dzika przyroda otrzymały realne
wsparcie i korzyści. Ponowne zalesianie odbywa się m.in.
na terenach gdzie lasy zostały pochłonięte przez pożary i powodzie,
zapewnia miejsca pracy lokalnym społecznościom i odbudowuje miejscową
różnorodność. Wiele projektów ma pokrywające się cele, tworząc
kombinację korzyści, które przyczyniają się do realizacji celów ONZ
dot. zrównoważonego rozwoju.

Wspieramy odbudowę lasów w Tanzanii

Od 2001 do 2017 roku, Tanzania straciła 2.19 mln hektarów lasów. Wylesienie w górach Wschodniej Afryki jest powiązane z niższymi opadami i podwyższonymi temperaturami. Samoistne pożary pojawiają się częściej i przyspieszają niszczenie lasów. Ponieważ jest mniej drzew, które magazynują wodę deszczową, uważa się, że roczna wilgotność powietrza w górach spadła o 25%.

Od 2001 do 2017 roku, Tanzania straciła 2.19 mln hektarów lasów. Wylesienie w górach Wschodniej Afryki jest powiązane z niższymi opadami i podwyższonymi temperaturami. Samoistne pożary pojawiają się częściej i przyspieszają niszczenie lasów. Ponieważ jest mniej drzew, które magazynują wodę deszczową, uważa się, że roczna wilgotność powietrza w górach spadła o 25%.

screenshot_20210216_115339

TIST (The International Small Group and Tree Planting Program)

TIST wspiera Małe Grupy rolników z Kenii, Tanzanii, Ugandy i Indii (my wybraliśmy Tanzanię)w zwalczaniu szkód spowodowanych przez masowe wycinki drzew, biedę i suszę.
Rolnicy organizują się w Małe Grupy 6-12 osób, a te w klastry 20-70 Małych Grup. Klastry spotykają się co miesiąc, by określać wyzwania związane z rolnictwem, HIV/AIDS, wyżywieniem i dostarczaniem paliw oraz dyskutują nad tematem odbudowywania lasów. W miarę jak TIST się rozrasta w więcej grup i więcej miejsc, to zapewnie więcej drzew, więcej bioróżnorodności, więcej pozytywnych skutków wpływających na zmianę klimatu i więcej pracy dla ludzi.

Drzewa, które są sadzone przez TIST dostarczają jedzenie, żywność dla zwierząt, owoce, paliwa, materiały budowlane i cień. Pochłaniają także dwutlenek węgla podczas wzrostu, to redukuje nadmiar dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery, który wpływa na zmianę klimatu. Cień oraz retencja wody, redukują temperaturę gleby, poprawiają wilgotność gleby, nawodnienie i jakość plonów upraw.

Rolnicy wybierają jakie gatunki drzew sadzą. Najpopularniejsze to:
Mijohoro, Luciner, Mikalatusi, Eucalyptus, Milonga, Mimelea, Casuarina, Mti kunuka, Gravellia i Mikorokapasi.

 

[photoblocks id=1]